خدمات ما


 • صدور گواهینامه

  فراگیران پس از گذراندن دوره های برگزار شده در سازمان، موفق به اخذ گواهینامه شرکت در دوره می شوند

 • ارتباط با صنعت

  تدوین و برگزاری دوره های مهارتی پیشرفته، با هدف آموزش فراگیران برای تصدی مهارت های مورد نیاز صنعت

 • اساتید صنعتی

  تکیه بر اساتید، مشاوران و نیروهای مجرب با سابقه حضور در پروژه های صنعتی و فعال در واحد های صنعتی

 • حمایت از شرکت های نوپا

  حمایت های همه جانبه از صاحبان ایده و شرکت های نوپا در عرصه محیط زیست و HSE

فراگیران درباره ما چه می گویند؟

 • اساتید با تجربه

  برخورداری از شبکه اساتید و متخصصان صنعتی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

 • درک نیاز صنعت

  نيازسنجي آموزشي و تهيه استاندارد هاي شغلي و آموزشي براي مشاغل و مهارت ها

 • تدوین دوره های تخصصی

  تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي حضوری و مجازی در قالب کوتاه مدت و بلند مدت

 • آموزش نیروی انسانی

  تهيه و اجراي طرح هاي آموزش و توانمند سازي منابع انساني براي کلیه سازمان ها و صنایع

 • بسته آموزشی شما

  تعريف و اجراي مطالعات و تحقيقات آموزشي مورد نياز ارگان ها و سازمان ها

 • مدیریت واکنشگرا

  مستند سازی تجربيات و فرايند هاي کاري سازمان ها با هدف آموزش و ارتقاء شايستگي ها

 • برگزاری سمینار

  برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي آموزشي ملي و بين المللي

 • گردهمایی های تخصصی

  برگزاری گردهمایی های تخصصی با حضور اساتید و دانشجویان و بحث پیرامون مسائل روز محیط زیست و HSE